હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  Commissioner of Police
  I/c Joint Commissioner of Police (Sector-I)
  D.C.P. (Zone-I)
  A.C.P. (A-Division)
  Police Inspector (Varachha-1)
  Police Inspector ( Varachha-2)
  Police Inspector (Kapodra)
  Police Inspector (Sarthana)
  A.C.P. (B-Division)
  Police Inspector (Limbayat-I)
  Police Inspector (Limbayat-2)
  Police Inspector (Udhana)
  Police Inspector (Dindoli)
  I/c ACP (Law & Order)
  D.C.P. Zone-II
  A.C.P. ( C- Division )
  Police Inspector (Mahidharpura)
  Police Inspector (Salabatpura)
  Police Inspector (Puna)
  A.C.P. (D-Division)
  Police Inspector (Katargam)
  Police Inspector (Chowkbazar)
  Police Inspector (Lalgate)
  Police Inspector (Singanpor Police Station)
  Police Sub Inspector (Abscond‍er Squad)
  I/c Police Inspector (S.O.G.)
  Police Inspector(P.C.B.)
  Police Inspector (Reader Branch)
  I/c Police Inspector (License Branch)
  I/c Joint Commissioner of Police (Sector-II)
  D.C.P. (Zone-III)
  A.C.P. ( E-Division )
  Police Inspector (Athwalines)
  Police Inspector (Umra)
  Police Inspector (Umra-2)
  Police Inspector (Khatodara)
  Police Inspector (Khatodara-2)
  A.C.P. (F-Division)
  Police Inspector (Pandesara)
  Police Inspector (Pandesara-2)
  Police Inspector (Sachin)
  Police Inspector (Sachin GIDC)
  D.C.P. Zone-IV
  A.C.P. (G-Division)
  Police Inspector (Amroli)
  Police Inspector (Rander)
  Police Inspector (Adajan)
  Police Inspector (Jahangirpura)
  I/c A.C.P. (H-Division)
  Police Inspector (Ichchhapor)
  Police Inspector (Hajira)
  Police Sub Inspector (Marine)
  Police Inspector (Dumas)
  D.C.P. (Admin.& Head Quarter)
  I/c A.C.P. (Control Room & Head Quarter)
  Reserve Police Inspector (H.Q.)
  Police Sub Inspector (M.T.)
  Police Inspector (Wireless)
  Addl. Commissioner of Police (Traffic & Crime)
  D.C.P. (Traffic)
  A.C.P. Traffic (Admin)
  I/c A.C.P. Traffic (Planning)
  A.C.P. Traffic (Region-1)
  Police Inspector (Circle-1)
  Police Inspector (Circle-2)
  Police Inspector (Circle-3)
  A.C.P. Traffic (Region-2)
  Police Inspector Traffic (Circle-4)
  Police Inspector Traffic (Circle-5)
  Police Inspector Traffic (Circle-6)
  A.C.P. Traffic (Region-3)
  Police Inspector Traffic (Circle-7)
  Police Inspector Traffic (Circle-8)
  Police Inspector Traffic (Circle-9)
  A.C.P. Traffic (Region-4)
  Police Inspector Traffic (Circle-10)
  Police Inspector Traffic (Circle-11)
  I/c Police Inspector Traffic (Circle-12)
  DCP (Special Branch)
  ACP (Law & Order)
  A.C.P. (Special Branch)
  A.C.P. (Special Branch)
  Police Inspector (Special Branch)
  Police Inspector (Special Branch)
  Police Inspector (Special Branch)
  Police Inspector (Special Branch)
  Police Inspector-1 (Airport)
  Police Inspector-2 (Airport)
  Police Inspector-3 (Airport)
  Police Inspector-4 (Airport)
  Police Inspector-5(Airport)
  ACP (Control Room & Police Head Quarter)
  Police Inspector (Control Room)
  Police Inspector (Leave Reserve)
  D.C.P.(Crime Branch)
  A.C.P. (Crime Branch)
  Police Inspector (D.C.B.)
  Police Inspector (D.C.B.)
  Police Inspector (D.C.B.)
  Police Inspector (D.C.B)
  I/c Police Inspector (Missing Cell)
  I/c Police Inspector (Missing Cell)
  I/C. Police Inspector (M.O.B.)
  Police Sub Inspector (Computer Cell)
  Police Inspector(Cyber Crime Police Station)
  Police Inspector (Cyber Crime Police Station)
  Police Inspector (Cyber Crime Police Station)
  Police Inspector (Cyber Crime Police Station)
  I/c. Police Sub Inspector(Mahila Police Station)
  A.C.P.(SC/ST Cell)
ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા
 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 06-06-2020