હું શોધું છું

હોમ  |

અંદાજપત્ર
Rating :  Star Star Star Star Star   

દર વર્ષે મંજુર થયેલ અંદાજપત્ર મુજબ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર તરફથી અત્રેની કચેરીને મુખ્ય સદર ર૦૦પ-૧૦૯(૬) અન્વયે પોલીસ કમિશ્નર, સુરત શહેર માટે મંજુર અંદાજપત્ર પૈકી દર માસે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે. જેમાં પગાર ભથ્થા તેમજ તમામ પ્રકારના ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. 

EXPENDITURE 2018-2019 & 2019-2020

EXPENDITURE 2018-2019

Sr. No.

MINOR HEAD

EXPENDITURE

 1.  

101(01) MEP-30 Secret Service

1300000

 1.  

003(01) Police Training School

63912

 1.  

101(5) Criminal Investigation and Vigilance S.O.G.

20539156

 1.  

109(1) MEP-6 District Police Proper

2155525875

 1.  

109(4) MEP-6 District Police  L.C.L.D.

259286

 1.  

109(5) Other Police Supplied of Private Com. & Person

51440197

 1.  

109(7) Police Lock-up

2280826

 1.  

109(11) MEP-5 Esta for  Redressal of the Grievances of SC/ST Cell.

1549400

 1.  

109(12) MEP-4 Establishment for Costal Security

5775838

 1.  

800(10) MEP-27 CSS Costal Security

601546

 1.  

106(02) Gram Rakshak Dal

3542269

 1.  

800(11) Training to the Children SC/ST Cell

124000

 

 

EXPENDITURE 2019-2020

Sr. No.

MINOR HEAD

EXPENDITURE

 1.  

101(01) MEP-30 Secret Service

400000

 1.  

003(01) Police Training School

0

 1.  

101(5) Criminal Investigation and Vigilance S.O.G.

20932720

 1.  

109(1) MEP-6 District Police Proper

2134230202

 1.  

109(4) MEP-6 District Police  L.C.L.D.

264872

 1.  

109(5) Other Police Supplied of Private Com. & Person

45194281

 1.  

109(7) Police Lock-up

2448640

 1.  

109(11) MEP-5 Esta for Redressal of the Grievances of SC/ST Cell.

223261

 1.  

109(12) MEP-4 Establishment for Costal Security

11240167

 1.  

800(08) Police Sub Inspector Recruitment Board

76000

 1.  

800(10) MEP-27 CSS Costal Security

1407803

 1.  

109(13) State Level Festival & Occasions

1507477

 1.  

800(11) Training to the Children SC/ST Cell

260000

 1.  

105(01) Prohibition Programme

162000

 1.  

796(03) Prohibition in Drive in Tribal Area.

255000

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 15-02-2021