હું શોધું છું

હોમ  |

અંદાજપત્ર
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 

 

 

 

 

 

દર વર્ષે મંજુર થયેલ અંદાજપત્ર મુજબ પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર તરફથી અત્રેની કચેરીને મુખ્ય સદર ર૦૦પ-૧૦૯(૬) અન્વયે પોલીસ કમિશ્નર, સુરત શહેર માટે મંજુર અંદાજપત્ર પૈકી દર માસે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે. જેમાં પગાર ભથ્થા તેમજ તમામ પ્રકારના ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે.

EXPENDITURE 2012-2013

Sr.No.

MINOR HEAD

N/P

EXPENDITURE

 1.  

109(1) MEP-6 District Police Proper

NP

953223124

 1.  

800(09) Lokrakshak

P

508800

 1.  

109(4) MEP-6 District Police L.C.L.D.

NP

337270

 1.  

109(5) Other Police Supplied of Private Com. & Person

NP

27980877

 1.  

109(1) MEP-6 District Police Proper

P

141243083

 1.  

101(5) Criminal Investigation and Vigilance S.O.G.

P

8481937

 1.  

109(12) MEP-4 Establishment for Costal Security

P

7950667

 1.  

109(7) Police Lock-up

NP

1337082

 1.  

113(02) Welfare Activities & Traffic Amenities

NP

800000

 1.  

109(11) MEP-5 Esta. for Redressal of the Grievances SC/ST Cell.

P

615179

 1.  

001(01) MEP-30 Secret Service

NP

100000

 1.  

800 (10) MEP-27 CSS Costal Security.

NP

1287201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPENDITURE 2013-2014

Sr.No.

MINOR HEAD

N/P

EXPENDITURE

 1.  

109(1) MEP-6 District Police Proper

NP

1005942645

 1.  

109(4) MEP-6 District Police L.C.L.D.

NP

416934

 1.  

109(5) Other Police Supplied of Private Com. & Person

NP

24241770

 1.  

109(1) MEP-6 District Police Proper

P

178464533

 1.  

101(5) Criminal Investigation and Vigilance S.O.G.

P

9277345

 1.  

109(12) MEP-4 Establishment for Costal Security

P

5848383

 1.  

109(7) Police Lock-up

NP

2108226

 1.  

109(11) MEP-5 Esta. for Redressal of the Grievances SC/ST Cell.

P

519232

 1.  

001(01) MEP-30 Secret Service

NP

300000

 1.  

800 (10) MEP-27 CSS Costal Security

NP

1322815

 

EXPENDITURE 2014-2015

Sr.No.

MINOR HEAD

N/P

EXPENDITURE

 1.  

109(1) MEP-6 District Police Proper

NP

1031379295

 1.  

109(4) MEP-6 District Police L.C.L.D.

NP

493544

 1.  

109(5) Other Police Supplied of Private Com. & Person

NP

32468631

 1.  

109(1) MEP-6 District Police Proper

P

192689985

 1.  

101(5) Criminal Investigation and Vigilance S.O.G.

P

10863236

 1.  

109(12) MEP-4 Establishment for Costal Security

P

5465963

 1.  

109(7) Police Lock-up

NP

1790130

 1.  

115(1) MEP-2 રાજય પોલીસ દળનું આધુનિકરણ

P

409775

 1.  

109(11) MEP-5 Esta. for Redressal of the Grievances SC/ST Cell.

P

473338

 1.  

001(01) MEP-30 Secret Service

NP

400000

 1.  

800 (10) MEP-27 CSS Costal Security

NP

1902633

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ

Last updated on 22-07-2015