હું શોધું છું

હોમ  |

એવોર્ડસ
Rating :  Star Star Star Star Star   

ભારત સરકાર પોલીસ જવાનોને મેડલથી સન્માનિત કરે છે, જેમાં સુરત શહેરના નીચે જણાવેલ

પોલીસ અધિકારી/કર્મચારીઓને રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવેલ છે.

 

અ.નં.

નામ

હોદ્દો

વર્ષ

મેડલનો પ્રકાર

૧.

શ્રી પંડિત વેડુભાઇ પાટીલ

પો.સ.ઇ.

સને-૨૦૦૩

રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ

૨.

શ્રી એ.વી.ગખ્ખર

પો.ઇ.

સને-૨૦૦૫

રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ

૩.

ભાસ્કર બબનભાઇ તંબોલી

હે.કો.

સને-૨૦૦૫

રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ

૪.

નરસિંહભાઇ દલસંગભાઇ

હે.કો.

સને-૨૦૦૬

રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ

૫.

રમેશભાઇ દુર્લભભાઇ પટેલ

એ.એસ.આઇ.

સને-૨૦૦૭

રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ

૬.

મનોજસિંહ સાહેબસિંહ રાજપુત

હે.કો.

સને-૨૦૦૭

રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ

૭.

શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર નરસિંહરામ મહેતા

પો.સ.ઇ.

સને-૨૦૧૨

રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલક

૮.

સતપાલસિંહ એમ. તોમર

હે.કો.

સને-૨૦૧૯

Police Medal for Meritorious Services Award

૯.

રામસિંહભાઇ રત્નાભાઇ સામડ

પો.કો.

સને-૨૦૨૦

ઉત્તમ જીવન રક્ષા પદક

૧૦.

શ્રી જે.કે.પંડયા

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર

સને-૨૦૨૦

Police Medal for Meritorious Services Award

૧૧.

શ્રી એ.એમ.પરમાર

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર

સને-૨૦૨૦

Union Home Minister Medal for Excellence in Police Investigation

૧૨.

શ્રી એમ.સી.ચૌહાણ

પો.સ.ઇ.

સને-૨૦૨૦

Police Medal for Meritorious Services Award

૧૩.

નટવરલાલ દુલ્લભભાઇ ઉમરવંશી

એ.એસ.આઇ.

સને-૨૦૨૦

Police Medal for Meritorious Services Award

૧૪.

દિપસિંહ કાનજીભાઇ

એ.એસ.આઇ.

સને-૨૦૨૦

Police Medal for Meritorious Services Award

૧૫.

બળવંતસિંહ અમરસિંહ બારીયા

એ.એસ.આઇ.

સને-૨૦૨૦

Union Home Minister Medal for Excellence in Police Investigation

૧૬.

પીનલભાઇ હીમજીભાઇ ચૌધરી

હે.કો.

સને-૨૦૨૦

Union Home Minister Medal for Excellence in Police Investigation

૧૭.

નવનીતભાઇ હરિભાઇ આહિર

હે.કો.

સને-૨૦૨૦

Police Medal for Meritorious Services Award

૧૮.

શ્રી આર.આર.સરવૈયા

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર

સને-૨૦૨૧

Police Medal for Meritorious Services Award

૧૯.

જીતેન્દ્રભાઇ વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ

એ.એસ.આઇ.

સને-૨૦૨૧

Police Medal for Meritorious Services Award

૨૦.

યોગેન્દ્રસિંહ નરેન્દ્રસિંહ કોસાડા

હે.કો.

સને-૨૦૨૧

Police Medal for Meritorious Services Award

 
 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!

પોલીસ સ્ટેશન શોધો

ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર  
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ 
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર       |     પ્રતિભાવ